Địa chỉ: P803 C6 Dcapitale 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.                            Tel: +84 (0) 909 210 686                       Email: diepanh.nguyen@satsi.edu.vn