HÌNH ẢNH VIỆN ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO TẠI NGÀY HỘI  HƯỚNG NGHIỆP – TƯ VẤN VIỆC LÀM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG  ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH