HÌNH ẢNH VIỆN ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO TẠI  NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ