HÌNH ẢNH VIỆN ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO TẠI  NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP, VIỆC LÀM KHỞI NGHIỆP CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ SƯ ĐOÀN  325-QUÂN ĐOÀN 2. TẠI BẮC GIANG