KHÓA HỌC BEGINNER – SATSi

    

 

KHOÁ HỌC PTE BEGINNER

         1. Hỗ trợ tài liệu dành riêng cho học viên

         2. Giáo viên hỗ trợ 24/7

         3. Cam kết chuẩn đầu ra

Địa chỉ: P803 C6 Dcapitale 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel: +84 (0) 909 210 686  Email: diepanh.nguyen@satsi.edu.vn